sit arheologic | așezare
Spini | Hunedoara

ID: 167
Categorie: sit arheologic
Localitate: Spini
SIRUTA: 91722
UAT: TURDAS
Tip UAT: comună
Județ: HUNEDOARA
Toponim: Pad (harta josefină și harta habsburgică din secolul al XIX-lea);
Cod RAN: 91722.04
Datare obiectiv: 4500 î.Hr. - 4200 î.Hr.;1150 î.Hr. - 500 î.Hr.
Descriere: Fotografiile surprind din diverse unghiuri săpăturile arheologice preventive din anul 2011 din tronsonul Deva-Orăștie al autostrăzii A1, kilometrii 12,450-13,200. În urma cercetărilor arheologice a fost descoperit situl arheologic de la Spini, situat în zona de luncă, la sud de cursul râului Mureș.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. Cursul râului Mureș a suferit schimbări ale cursului în decursul a trei secole trecând prin procese de sistematizare și regularizare. La începutul secolului al XIX-ea este construită calea ferată și drumul care face legătura cu localitatea Turdaș, viitorul drum european E68 sau DN7. În secolul al XIX-lea satul se mută spre sud, la intersecția mai multor drumuri care merg spre vest, spre Simeria sau spre est, spre Orăștie. În secolul al XX-lea, construcția unor drumuri din pământ și au unor canale de irigație determină schimbări de peisaj și afectează situl. O altă schimbare de peisaj survine după 2011, odată cu apariția autostrăzii. Construirea autostrăzii în această zonă a dus la desființarea unui canal irigabil.
Observații: Situl arheologic de la Spini, suprapus de autostrada A1, tronsonul Deva-Orăștie, este un sit pluristratificat ocupat de așezări datând din neolitic (cultura Gumelnița), epoca fierului (Hallstatt și La Tène) și perioada romană timpurie.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Mureș
Indicativ drum: DN 7
Geomorfologie: Culoarul Vintului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Vest
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91722.04 (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere