sit arheologic | așezare
| Sibiu

ID: 75
Categorie: sit arheologic
UAT: OCNA SIBIULUI
Tip UAT: oraș
Județ: SIBIU
Toponim: Fața Vacilor (HTM 1974); Valea Topârcioara cu apă (PDT); Facia Vaciloru (hartă austriacă 1869-1870)
Datare obiectiv: 6500 î.Hr. - 3900 î.Hr.;106 - 265
Descriere: Fotografiile surprind limita de vest a orașului Ocna Sibiului, punctul cunoscut ca și Fața Vacilor sau La Făgădău. Zona este situată pe prima terasă de pe malul stâng al Visei. În imagini se văd negativele în sol ale unor structuri rectangulare aliniate de la vest către est dar și structuri circulare, posibil gropi cât și văile unor foste brațe ale pârâului Topârcea. _x000D_
Schimbări de peisaj: Comparând HTM 1:25000 din 1974 cu OFP 2016, imaginile satelitare Google Earth și Planurile Directoare de Tragere (PDT) 1:20000 și hărțile habsburgice și austriece nu se observă schimbări majore de peisaj. La finalul secolului al XVIII-lea zona este împădurită devenind o zonă de pășune din secolul al XIX-lea. Zona de la sud de pârâul Topârcea era folosită ca zonă de exploatare minieră. Drumul este construit la începutul secolului al XX-lea.
Observații: Cercetările arheologice preventive și sistematice au dus la descoperirea unor așezări preistorice din neoliticul timpuriu (cultura Turdaș), eneolitic (cultura Petrești) dar și a unei așezări romane timpuri (secolele II-III p. Chr.).
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pășune
Hidronim: Râul Vișa
Indicativ drum: DJ106 T
Geomorfologie: Podisul Amnas
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=143860.07; http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=143860.05 (accesate la 08.11.2019);
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere