sit arheologic | așezare
| Sibiu

ID: 112
Categorie: sit arheologic
UAT: CRISTIAN
Tip UAT: comună
Județ: SIBIU
Toponim: Câmpul Hulei, Între Șanț, Valea Mărului, Dealul Mărului (PDT); Valea Mărului, Sub Vii (Planul Urbanistic General 2014);
Cod RAN: 143496.07
Datare obiectiv: 5500 î.Hr. - 4500 î.Hr.;1600 î.Hr. - 1100 î.Hr.
Descriere: Fotografiile surprind zona de luncă situată la vest de localitatea Cristian între râul Cibin și Dealul Mărului. Zborul urmărește traseul viitoarei autostrăzi A1, lotul 4, Orăștie-Sibiu. În imagini sunt surprinse și săpăturile arheologice inițiate în anul 2011, înainte de începerea lucrărilor de construcție a autostrăzii.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile istorice din secolele al XIX-lea, al XX-lea și al XXI-lea se poate observa că principala schimbare de peisaj este determinată de construirea autostrăzii. Zona nu a fost una inundată în secolul al XIX-lea.
Observații: Cercetările arheologice preventive realizate în anul 2011, înainte de începerea lucrărilor de construcție a autostrăzii, au dus la identificarea sitului III, așezarea pluristratificată de la Cristian. Săpăturile arheologice au dus la descoperirea a două așezări preistorice fortificate. Astfel a fost cercetată o așezare neolitică aparținând culturii Starčevo-Criş faza III, o aşezare înconjurată cu palisade, porţi, turnuri în care locuinţele sunt adâncite şi semiadâncite. A doua așezare din punct de vedere cronologic cercetată aparține culturii Nouă din epoca bronzului târziu. Această așezare era formată din locuințe de suprafață protejate de un val de pământ cu miez de piatră.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Rețelele rutiere și feroviare și terenurile asociate
Hidronim: Râul Cibin
Indicativ drum: DN 1-7
Geomorfologie: Depresiunea Sibiului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=143496.07 (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere