sit arheologic | așezare
| Sibiu

ID: 110
Categorie: sit arheologic
UAT: CRISTIAN
Tip UAT: comună
Județ: SIBIU
Toponim: Câmpul Hulei, Între Șanț, Valea Mărului, Dealul Mărului (PDT); Valea Mărului, Sub Vii (Planul Urbanistic General 2014);
Cod RAN: 143496.07
Datare obiectiv: 5500 î.Hr. - 4500 î.Hr.;1600 î.Hr. - 1100 î.Hr.
Descriere: Fotografia surprinde un peisaj de la periferia de vest a localității Cristian. Zborul urmărește traseul viitoarei autostrăzi A1, lotul 4, Orăștie-Sibiu. Sunt surprinse lunca Cibinului, râul Cibin și benzinăria.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile istorice din secolele al XIX-lea, al XX-lea și al XXI-lea se pot observa schimbări de peisaj datorate atât factorilor antropici cât și factorilor naturali. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea mare parte din zona de luncă situată în 2011 la nord de râul Cibin era o suprafață ocupată de ape. În secolul al XX-lea suprafața de luncă este secată și încep lucrări de regularizare a Cibinului. După 1974 spațiul urban se extinde prin construirea unei benzinării și a unei zone comerciale. O altă schimbare de peisaj este determinată de construirea autostrăzii care ocupă o zonă de luncă, în trecut inundată.
Observații: Cercetările arheologice preventive realizate în anul 2011, înainte de începerea lucrărilor de construcție a autostrăzii, au dus la identificarea sitului III, așezarea pluristratificată de la Cristian. Săpăturile arheologice au dus la descoperirea a două așezări preistorice fortificate. Astfel a fost cercetată o așezare neolitică aparținând culturii Starčevo-Criş faza III, o aşezare înconjurată cu palisade, porţi, turnuri în care locuinţele sunt adâncite şi semiadâncite. A doua așezare din punct de vedere cronologic cercetată aparține culturii Nouă din epoca bronzului târziu. Această așezare era formată din locuințe de suprafață protejate de un val de pământ cu miez de piatră.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Rețelele rutiere și feroviare și terenurile asociate
Hidronim: Râul Cibin
Indicativ drum: DN 1-7
Geomorfologie: Depresiunea Sibiului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=143496.07 (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere