sit arheologic | așezare
Sărulești | Călărași

ID: 253
Categorie: sit arheologic
Localitate: Sărulești
SIRUTA: 104895
UAT: SARULESTI
Tip UAT: comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Cod RAN: 104895.04
Datare obiectiv: 1701 - 1900
Descriere: Fotografiile prezintă o imagine panoramică asupra lacului Sărulești, cuprinzând și o porțiune din Râul Mostiștea, înconjurate de satele Sărulești, Preazna, Gurbănești, Coțofanca, Valea Presnei.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anii 2013-2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. În primul rând, satul Codreni, care apare pe vechile hârți la Sud de Sărulești, a fost depopulat după 1985, când s-a construit barajul Gurbănești pe râul Mostiștea. Atunci s-a amenajat lacul antropic Sărulești, care a avut drept consecință și restrângerea localității Preasna.
Observații: Deși satul Codreni a dispărut după 1985 în urma amenajării lacului Sărulești, această localitate are încă statut administrativ, regăsindu-se în listele de localități asociate
Data zborului: 4/28/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Curs de apă
Hidronim: Lacul Sărulești
Geomorfologie: Cîmpul Argovei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Valea Mostiștea
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere