sit arheologic | așezare
Popești | Giurgiu

ID: 587
Categorie: sit arheologic
Localitate: Popești
SIRUTA: 104172
UAT: MIHĂILEȘTI
Tip UAT: Oraș
Județ: GIURGIU
Toponim: Nucet
Cod LMI: GR-I-s-A-14816
Cod RAN: 104172.01
Datare obiectiv: 2700 î.Hr. - 1500 î.Hr.; 1150 î.Hr. - 106 d.Hr.
Descriere: Imaginile surprind localitatea Popești, râul Argeș și Situl arheologic de la Popești - Nucet, aflat pe un promotoriu, la nord de localitate. Aici au fost descoperite locuiri începând din epoca bronzului timpuriu până în perioada La Tène fiind redictă de geții din Câmpia Română. Cetatea Popești este considerată de anumiți arhelogi și istorici ca fiind reședința regelui get Burebista.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică Militară cu Planurile Directoare de Tragere se observă modificări antropice realizate în perioada regimului comunist. Pe PDT zona esta marcată ca fiind inundabilă, iar pe HTM se observă apariția unor canale de irigașie sau de colectare a apei.
Data zborului: 6/3/2008
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Zonă urbană discontinuă; teren arabil
Hidronim: Râul Argeș
Indicativ drum: DJ 412A
Geomorfologie: Câmpia Câlniștei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Ortofotoplan 2012, Imagini satelitare Bing, Planuri Directoare de Tragere