sit arheologic | așezare
Oltenița | Călărași

ID: 596
Categorie: sit arheologic
Localitate: Oltenița
SIRUTA: 100629
UAT: OLTENIȚA
Tip UAT: Municipiu
Județ: CĂLĂRAȘI
Toponim: Măgura Gumelnița
Cod LMI: CL-I-s-A-14563
Cod RAN: 100629.01
Datare obiectiv: 4600 î.Hr. - 3700 î.Hr.
Descriere: Fotografia surprinde așezarea de tip tell aparținând culturii Gumelnița,din perioada eneolitică. Situl este mărginit la sud și la vest de drumuri comunale, de pământ. La 2 km spre sud-vest se află localitatea Oltenița, pe malul râului Argeș.
Schimbări de peisaj: Comparând Planurile Directoare de tragere, Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu ortofotoplanurile mai recente, se remarcă dispariția sistemului de irigație.
Tip utilizare teren: Teren agricol
Hidronim: Argeș
Indicativ drum: DN 31
Geomorfologie: Lunca Argeșului; Câmpul Nana
Regiune istorică/geografică: MUNTENIA
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=100629.01
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere