sit arheologic | așezare
Ocna Sibiului | Sibiu

ID: 104
Categorie: sit arheologic
Localitate: Ocna Sibiului
SIRUTA: 143860
UAT: OCNA SIBIULUI
Tip UAT: oraș
Județ: SIBIU
Toponim: Șesulu Unguriloru (hartă habsburgică 1853-1858; 1860-1870); Șesul Mare (HTM 1974); Salzbader (hartă habsburgică 1853-1858; 1860-1870);
Cod RAN: 143860.06
Datare obiectiv: 6500 î.Hr. - 5500 î.Hr.;2200 î.Hr. - 1500 î.Hr.
Descriere: Fotografiile surprind marginea de est și nord-est a orașului Ocna Sibiului. Este o zonă joasă partea din nord-est fiind o zonă umedă, inundabilă și o zonă de luncă. În centrul imaginilor apare și zona de vărsare a pârâului Visu. Fotografiile cuprind și complexul lacustru format în urma exploatării sării. Complexul lacustru Ocna Sibiului este format în prezent din 10 lacuri cu apă sărată și patru lacuri cu apă dulce. Salina este exploatată din timpul romanilor. În imagini mai sunt surprinse calea ferată ce leagă Ocna Sibiului de localitatea Mândra, drumul județean DJ 106B și halta CFR. _x000D_Si
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile istorice din secolul al XIX-lea cu cele din secolele al XX-lea și respectiv al XXI-lea se pot observa schimbări de peisaj datorate atât activității umane cât cauzelor naturale. În primul rând putem vedea cum procesul colmatării Lacului Vacilor, o zonă întinsă de apă, duce la separarea acestei ape stătătoare de lacul Mândra și la formarea a trei lacuri mai mici despărțite între ele de zone umede, mlăștinoase. Alte schimbări în secolul al XX-lea față de primele trei sferturi ale secolului al XIX-lea sunt datorate activității umane. Astfel putem vedea cum exploatarea sării duce la creșterea numărului de lacuri sărate în secolul al XX-lea, pe harta din anul 1974 putând fi observate 12 lacuri în complexul lacustru Ocna Sibiului. În secolul al XX-lea dispar două lacuri, lacul Trestiilor și lacul Austel, ca urmare a procesului de colmatare. O altă schimbare în secolul al XX-lea față de secolul al XIX-lea este apariția căii ferate care traversează zona de platou din sud și chiar zona mlăștinoasă a fostului lac, Lacul Vacilor.
Observații: Pe platoul Triguri, la nord-est de gară a fost identificat sit-ul arheologic Ocna Sibiului-Triguri constând din două așezări preistorice: o așezare din neoliticul timpuriu, cultura Starčevo - Criş și o așezare din epoca bronzului mijlociu, cultura Wietenberg
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Visa
Geomorfologie: Culoarul Visei
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=143860.06 (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere