sit arheologic | așezare; necropolă
Uroi | Hunedoara

ID: 2
Categorie: sit arheologic
Localitate: Uroi
SIRUTA: 87736
UAT: SIMERIA
Tip UAT: oraș
Județ: HUNEDOARA
Toponim: Prundu Luncii (a doua ridicare topografică hasburgică; Locu Boilor (cf. PDT 1: 20000), Bercu D.S (cf. PDT 1: 20000), Uroi, Simeria;
Cod RAN: 87736.09
Datare obiectiv: 450 î.Hr. - 375;301 - 700;801 - 1300
Descriere: Fotografiile surprind din diverse unghiuri săpăturile arheologice de salvare inițiate înainte de începerea lucrărilor de construcție a autostrăzii A1, tronsonul Deva-Orăștie. Astfel au fost identificat situl arheologic de la Uroi-Pod Mureș. Autostrada a fost construită în lunca Mureșului, aproape paralel cu râul situându-se la sud de localitatea Uroi și la nord de Simeria.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth se poate observa ca principala schimbare de peisaj este determinată de construirea autostrăzii. În zona în care se află în prezent autostrada și strada Biscaria, care face legătura între Simeri și Uroi, funcționau în secolul al XVIII-lea și până în primul sfert a secolului al XX-lea două drumuri, unul orientat spre sud-vest, suprapus parțial de Biscaria și altul spre sud-est, desființat în prezent și care făcea legătura cu Simeria Veche.
Observații: În imagine se poate vedea situl arheologic de la Uroi-Pod Mureș. A fost descoperit în urma cercetărilor preventive din anul 2011 realizate de Muzeul Național de Istorie a României și continuate, ulterior, de Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. În cadrul sitului au fost cercetate locuințele unei așezări dacice de perioadă La Tène (începând cu 450 î.e.n), locuințele unei așezări romane din secolele II-III e.n, dar și bordeie din perioada migrațiilor (secolele IV-VIII) și din evul mediu timpuriu. A fost descoperit și un mormânt medival de inhumație.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Mureș
Indicativ drum: DJ 107 A
Geomorfologie: Culoarul Devei
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Vest
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=87736.09+ (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere