sit arheologic | așezare; necropolă
Uroi | Hunedoara

ID: 17
Categorie: sit arheologic
Localitate: Uroi
SIRUTA: 87736
UAT: SIMERIA
Tip UAT: oraș
Județ: HUNEDOARA
Toponim: Prundu Luncii (a doua ridicare topografică hasburgică); Locu Boilor (cf. PDT 1: 20000), Uroi;
Cod RAN: 87736.09
Datare obiectiv: 450 î.Hr. - 375;301 - 700;801 - 1300
Descriere: S-au surprins Autostrada A1, tronsonul Deva-Orăștie și cursul râului Mureș. În fotografie s-au surprins săpăturile arheologice de salvare inițiate înainte de începerea lucrărilor de construcție a autostrăzii.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări ale peisajului determinate de apariția autostrăzii, construită paralele cu râul Mureș. Totodată se remarcă dispariția unei insule situate pe râul Mureș, aproape de malul cu localitatea Uroi, cât și îngustarea albiei râului prin formarea unor depuneri aluvionare.
Observații: În imagine se poate vedea situl arheologic de la Uroi-Pod Mureș. A fost descoperit în urma cercetărilor preventive din anul 2011 realizate de Muzeul Național de Istorie a României și continuate, ulterior, de Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. În cadrul sitului au fost cercetate locuințele unei așezări dacice de perioadă La Tène (începând cu 450 î.e.n), locuințele unei așezări romane din secolele II-III e.n, dar și bordeie din perioada migrațiilor (secolele IV-VIII) și din evul mediu timpuriu. A fost descoperit și un mormânt medival de inhumație.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pășune
Hidronim: Râul Mureș
Indicativ drum: DJ 107 A
Geomorfologie: Culoarul Devei
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Arie protejată: Piemontul Munților Metaliferi - Vințu
Regiune de dezvoltare: Vest
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=87736.09+ (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere