sit arheologic | așezare; necropolă
Uroi | Hunedoara

ID: 1
Categorie: sit arheologic
Localitate: Uroi
SIRUTA: 87736
UAT: SIMERIA
Tip UAT: oraș
Județ: HUNEDOARA
Toponim: Prundu Luncii (a doua ridicare topografică hasburgică; Locu Boilor (cf. PDT 1: 20000)
Cod RAN: 87736.09
Datare obiectiv: 450 î.Hr. - 375;301 - 700;801 - 1300
Descriere: Fotografiile surprind lunca Mureșului, unde urma să fie construită autostrada A1, tronsonul Deva-Orăștie, cursul râului Mureș și Simeria. În fotografie s-au surprins săpăturile arheologice de salvare, inițiate înainte de începerea lucrărilor de construcție a autostrăzii.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. În secolele al XVIII-lea și până în prima jumătate a secolului al XIX-lea Pădurea Bercu ajungea până aproape de malul râului Mureș. În zona de luncă și stufăriș treceau două drumuri orientate sud-vest, către Deva și sud-est, către Simeria Veche și care se intersectau foarte aproape de zona în care se intersectează acum strada Biscaria și autostrada A1. Drumul spre Simeria Veche a fost desființat în prima jumătate a secolului al XX-lea iar cel spre sud-vest a fost suprapus de strada Biscaria. O ultimă schimbare a peisajul se datorează construirii autostrăzii în zona de luncă, aproape paralel cu râul Mureș. Zona a fost un spațiu pentru pășunat sau pentru culturi agricole din secolul al XVIII-lea și până în prezent.
Observații: În imagine se poate vedea situl arheologic de la Uroi-Pod Mureș. A fost descoperit în urma cercetărilor preventive din anul 2011 realizate de Muzeul Național de Istorie a României și continuate, ulterior, de Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. În cadrul sitului au fost cercetate locuințele unei așezări dacice de perioadă La Tène (începând cu 450 î.e.n), locuințele unei așezări romane din secolele II-III e.n, dar și bordeie din perioada migrațiilor (secolele IV-VIII) și din evul mediu timpuriu. A fost descoperit și un mormânt medival de inhumație.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Curs de apă
Hidronim: Râul Mureș
Indicativ drum: DJ 107 A
Geomorfologie: Culoarul Devei
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Vest
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=87736.09+ (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere