sit arheologic | așezare; necropolă
Simeria | Hunedoara

ID: 11
Categorie: sit arheologic
Localitate: Simeria
SIRUTA: 87674
UAT: SIMERIA
Tip UAT: oraș
Județ: HUNEDOARA
Toponim: Prundu Luncii (a doua ridicare topografică hasburgică); Locu Boilor (PDT 1:20000); Uroi;
Cod RAN: 87736.09
Datare obiectiv: 450 î.Hr. - 375;301 - 700;801 - 1300
Descriere: S-au surprins localitatea Uroi, râul Mureș, orașul Simeria și Autostrada A1, tronsonul Deva-Orăștie. În fotografie sunt surprinse săpăturile arheologice preventive inițiate înainte de începerea construcției autostrăzii, respectiv situl arheologic de la Uroi-Pod Mureș curprinzând perioadele eneolitic, prima epocă a fierului și ev mediu timpuriu.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile istorice începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și până în prezent se poate observa o schimbare a peisajului, datorată în mare parte factorilor antropici. În secolul al XVIII-lea în zona ocupată acum de intersecția străzii Biscaria și autostrada A1 erau două drumuri care se intersectau în apropierea malului Mureșului. Un drum mergea spre sud-est spre Simeria Veche iar celălalt urma traseul actualei străzi Biscaria (sau drumul comunal DC36) până la Deva. Comparând hărțile se observă restrângerea bazinului râului Mureș. Cea mai recentă schimbare de peisaj este determinată de construcția autostrăzii. Nu se mai observă alte schimbări majore de peisaj, zona de la sud de Mureș fiind un loc de pășune sau pentru culturi agricole din secolul al XVIII-lea și până în prezent.
Observații: În prim plan a fost surprins situl arheologic Uroi-Pod Mureș . A fost descoperit în urma cercetărilor preventive din anul 2011 realizate de Muzeul Național de Istorie a României și continuate, ulterior, de Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. În cadrul sitului au fost cercetate locuințele unei așezări dacice de perioadă La Tène (începând cu 450 î.e.n), locuințele unei așezări romane din secolele II-III e.n, dar și bordeie din perioada migrațiilor (secolele IV-VIII) și din evul mediu timpuriu. A fost descoperit și un mormânt medival de inhumație.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Rețelele rutiere și feroviare și terenurile asociate
Hidronim: Râul Mureș
Indicativ drum: DJ 107 A
Geomorfologie: Culoarul Devei
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Vest
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=87736.09+ (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere