sit arheologic | așezare; necropolă plană
Sebeș | Alba

ID: 62
Categorie: sit arheologic
Localitate: Sebeș
SIRUTA: 1883
UAT: SEBES
Tip UAT: municipiu, altul decat resedinta de judet
Județ: ALBA
Toponim: Dealu Pricop (cf. HTM 1974); Țigănia (cf PDT);
Cod RAN: 1883.02
Datare obiectiv: 6500 î.Hr. - 3900 î.Hr.;3800 î.Hr. - 2200 î.Hr.;1050 î.Hr. - 500 î.Hr.;450 î.Hr. - 275;301 - 600
Descriere: Fotografiile surprind peisajul de la est de orașul Sebeș. În nord se observă Dealul Pricopului, spre sud-vest un cartier periferic al orașului Sebeș iar spre sud Munții Sebeșului. În centrul imagiii se poate observa calea ferată care face legătura între Sebeș și localitatea Cut. Paralel cu linia de cale ferată curge Secașul. Imaginea surprinde un peisaj de luncă udat de apele Secașului și mărginit de unități înalte de releif. În acestă zonă urma să fie construită autostrada A1, lotul Sebeș-Cunța.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere de la începutul secolului al XX-lea, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth pot fi observate schimbări de peisaj. În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea zona nu era locuită fiind mlăștinoasă și inundată de apa pârâului Secaș. La începutul secolului al XX-lea zona devine locuibilă aici fiind documentat cartierul numit „Țigănie”. Construcția căii ferate și activitățile antropice duc la schimbarea peisajului. Ultima modificare de peisaj este determinată de construcția autostrăzii A1, lotul Sebeș-Cunța.
Observații: În urma cercetărilor de diagnostic arheologic, inițiate în anul 2011, s-a descoperit situl arheologic de la Podul Pricopului. Aici au fost descoperite materiale arheologice datând din neolitic, eneolitic, epoca bronzului timpuriu, Hallstatt, La Tène, epoca romană (sec. II-III p. Chr), epoca migrațiilor (sec IV-VI p. Chr).
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Secaș
Geomorfologie: Depresiunea Apoldului (Secasului Mare)
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Bibliografie: Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2011, Institutul Național al Patrimoniu, Bucureşti, 2012, 280-281; Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=1883.02 (accesat la 07.11.2019);
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere