sit arheologic | așezare; necropolă movilară
| Alba

ID: 71
Categorie: sit arheologic
UAT: SEBES
Tip UAT: municipiu, altul decat resedinta de judet
Județ: ALBA
Toponim: Lunca Secașelui (HTM 1974); Valea Sfântă (HTM 1974; PDT); Valea Rahău (HTM 1974); Dealul Viilor (HTM 1974);
Datare obiectiv: 6500 î.Hr. - 3900 î.Hr.;3800 î.Hr. - 2200 î.Hr.;701 î.Hr. - 800 î.Hr.;106 - 275;1301 - 1800
Descriere: Fotografiile surprind peisajul de la nord-est de localitatea Rahău, la nord fiind dealul Gherghelău Mare și Dealul Viilor pe care se află domeniul Halewood. La poalele dealului se află pârâul Secaș, stația CFR Rahău și drumul european E81. La sud de drumul E81 este un tumul. În zonă au fost identificate o așezare eneolitică aparținând culturii Petrești pe Dealul Viilor, o așezare romană în punctul Budurăul Ciobănelului, o așezare medievală în zona Valea Caselor cât și un sit arheologic pluristratificat pe Dealul Șipotelor format din așezări care datează începând cu neoliticul timpuriu (cultura Turdaș), eneolitic (cultura Petrești), epoca bronzului (cultura Coțofeni) și Hallstatt-ul mijlociu (cultura Basarabi). Peisajul este unul de luncă mărginită de dealuri joase și dealuri înalte.
Schimbări de peisaj: Comparând HTM 1:25000 din 1974 cu OFP 2016, imaginile satelitare Google Earth și Planurile Directoare de Tragere (PDT) 1:20000 și hărțile habsburgice din 1853-1858, 1869-1870 și 1910 se observă schimbări de peisaj datorate activității umane. Principala schimbare de peisaj se datorează construirii autostrăzii. În secolul al XIX-lea zona ocupată acum de calea ferată și de autostradă era ocupată de un lac ce se întindea de-a lungul albiei pârâului Secaș și care era alimentat de paleocanale ce pot fi observate în fotografiile aeriene.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Rețelele rutiere și feroviare și terenurile asociate
Hidronim: Râul Secaș
Indicativ drum: DN 1-7
Geomorfologie: Depresiunea Apoldului (Secasului Mare)
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere