sit arheologic | așezare; necropolă movilară
| Alba

ID: 67
Categorie: sit arheologic
UAT: SEBES
Tip UAT: municipiu, altul decat resedinta de judet
Județ: ALBA
Toponim: În Gusu (cf. HTM 1974); Dealul Alunei (cf. HTM 1974); Lunca Petreștilor (cf. HTM 1974); Lunca Secașelor (cf. HTM 1974); Țigănie (cf. PDT); Giefshubel (cf. PDT);_x000D_
Datare obiectiv: 6500 î.Hr. - 3900 î.Hr.;3800 î.Hr. - 2200 î.Hr.;1050 î.Hr. - 500 î.Hr.;450 î.Hr. - 275;301 - 600
Descriere: Fotografiile surprind dinspre nord doi tumuli aplatizați situați la est de orașul Sebeș, în lunca Secașelor. Movilele fac parte din necropola tumulară de la Sebeș, punctul Moldița. Sunt construite paralel cu pârâul Secaș și au mantaua afectată ca urmare a practicării agriculturii intensive. Movilele se află pe traseul autostrăzii A1, tronsonul Sebeș-Cunța. La nord de aceste complexe arheologice se află calea ferată iar la sud, drumul național DN1. În imagini se mai observă zona centrală și de sud a orașului Sebeș._x000D_
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere de la începutul secolului al XX-lea, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth pot fi observate schimbări de peisaj, În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea zona de luncă era mai înaltă, în timp ce malul nordic al pârâului Secaș era o zonă inundabilă. La începutul secolului al XX-lea este construită calea ferată, care ocupă traseul unui fost drum ce ducea spre Sibiu. Ultima modificare de peisaj este determinată de construcția autostrăzii A1, lotul Sebeș-Cunța. Zona reprezentată în prezent de periferia estică a orașului Sebeș era o zonă mlăștinoasă și inundabilă. Extinderea locuirii către sud și est începe odată cu începutul secolului al XX-lea. Tot atunci este construită și calea ferată, care ocupă traseul unui vechi drum ce ducea spre Sibiu. O ultimă modificare de peisaj este determinată de construirea autostrăzii care afectează necropola funerară.
Observații: Tumulii fac parte din necropola tumulară de la Sebeş - Punctul Moldiţă. În urma cercetărilor arheologice de diagnostic și de evaluare din anul 2017 au fost identificate trei movile funerare aplatizate. La 1,3 kilometri sud-est de Sebeș a fost identificată necropola surpinsă în fotografiile aeriene. La 2 kilometri a fost cercetată o movilă de mari dimensiuni, având un diametru de 50 de metri. La 1 kilometru de acest tumul a mai fost identificat un alt posibil tumul aplatizat. Tot în raportul din anul 2017 se mai menționează faptul că sunt indicii care par să ateste existența a altor două movile în apropierea tumului de mari dimensiuni.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Secaș;Râul Sebeș
Indicativ drum: DN 1-7
Geomorfologie: Depresiunea Apoldului (Secasului Mare)
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere