sit arheologic | așezare; necropolă
| Hunedoara

ID: 5
Categorie: sit arheologic
UAT: SIMERIA
Tip UAT: oraș
Județ: HUNEDOARA
Toponim: Kukurusistyle (harta habsburgică sec. al XIX-lea); Cucurîziștile (cf. PDT 1:20000); În Luncă (HTM)
Cod RAN: 87709.01
Datare obiectiv: 1600 î.Hr. - 500 î.Hr.;106 - 275;801 - 1300
Descriere: Fotografia surprinde peisajul de la nord de localitatea Simeria Veche, în lunca Mureșului. Zborul urmărește traseul autostrăzii A1, tronsonul Deva-Orăștie. În imagine au fost suprinse săpăturile arheologice preventive determinate de construcția autostrăzii. La vest se văd cursul pârâului Strei, iazurile de excavație și balastiera.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. În primul rând se poate observa că zona de luncă a fost o zonă destinată pășunatului și culturilor agricole cel puțin din secolul al XVIII-lea și până în prezent. Schimbări de peisaj se pot observa în cursul râului Strei, pierzându-și un braț la începutul secolului al XX-lea cât i se restrânge bazinul și intră într-un proces de înnisipare. La începutul secolului al XXI sunt construite balastiera și iazurile de excavație. O ultimă modificare de peisaj apare după anul 2011 când este construită autostrada._x000D_
Observații: Situl arheologic pluristratificat de la Simeria Veche-Ferma IAS a fost cercetat de colectivul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva cu ocazia săpăturilor arheologice preventive din anul 2011. Au fost identificate 362 de complexe datând din (cultura Wietenberg), prima epocă a fierului, epoca romană, perioada postromană, evul mediu timpuriu şi epoca contemporană. Complexele datând din epoca bronzului constatu din locuințe și gropi cu vase depuse. Aceeași situație este întâlnită și în cazul așezării Hallstatt. Corespunzător epocii romane, a fost descoperite incinta unei probabile villa rustica și ale unei anexe. Din epoca migrațiilor și din evul mediu timpuriu au fost descoperite locuințe, gropi și cuptoare din piatră datând între secolele VII și IX. Au fost cercetate și 125 de morminte aparținând unei necropole medievale datată la finalul secolului al XI-lea- începutul secolului al XII-lea.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Strei
Geomorfologie: Culoarul Devei
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Vest
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=87709.01 (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere