sit arheologic | așezare; necropolă
| Hunedoara

ID: 21
Categorie: sit arheologic
UAT: SIMERIA
Tip UAT: oraș
Județ: HUNEDOARA
Toponim: În Luncă (cf. HTM 1974 1:25000), Cucurîziștile (cf. PDT 1:20000);
Cod RAN: 87709.01
Datare obiectiv: 1600 î.Hr. - 500 î.Hr.;106 - 275;801 - 1300
Descriere: Fotografiile surprind din diverse unghiuri săpăturile arheologice de salvare care au precedat lucrările de construire a autostrăzii A1, tronsonul Deva-Orăștie. Situl arheologic este situat în lunca Mureșului, pe malul sudic, în nordul localității Simeria Veche, în teritoriul extravilan. În nord se poate vedea localitatea Rapoltu Mare.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth nu se observă schimbări majore de peisaj. Din secolul al XVIII-lea și până în prezent zona a fost utilizată ca loc pentru pășunat și pentru exploatarea culturilor agricole. Principala schimbare de peisaj survinde după anul 2011 când este construită autostrada. Ferma legumicolă a fost construită în a doua jumătate a secolului al XX-lea.
Observații: Situl arheologic pluristratificat de la Simeria Veche-Ferma IAS a fost cercetat de colectivul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva cu ocazia săpăturilor arheologice preventive din anul 2011. Au fost identificate 362 de complexe datând din (cultura Wietenberg), prima epocă a fierului, epoca romană, perioada postromană, evul mediu timpuriu şi epoca contemporană. Complexele datând din epoca bronzului constatu din locuințe și gropi cu vase depuse. Aceeași situație este întâlnită și în cazul așezării Hallstatt. Corespunzător epocii romane, a fost descoperite incinta unei probabile villa rustica și ale unei anexe. Din epoca migrațiilor și din evul mediu timpuriu au fost descoperite locuințe, gropi și cuptoare din piatră datând între secolele VII și IX. Au fost cercetate și 125 de morminte aparținând unei necropole medievale datată la finalul secolului al XI-lea- începutul secolului al XII-lea.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Mureș
Geomorfologie: Culoarul Devei
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Vest
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=87709.01 (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere