sit arheologic | așezare; necropolă
| Hunedoara

ID: 19
Categorie: sit arheologic
UAT: SIMERIA
Tip UAT: oraș
Județ: HUNEDOARA
Toponim: Kukurusistyle (harta habsburgică sec. al XIX-lea); Cucurîziștile (cf. PDT 1:20000); În Luncă (HTM)
Datare obiectiv: 6500 î.Hr. - 3900 î.Hr.;3800 î.Hr. - 850 î.Hr.;450 î.Hr. - 275;301 - 700;801 - 1800
Descriere: Fotografiile surprind peisajul din zona de vărsare a pârâului Strei în râul Mureș. Zborul urmărește traseul autostrăzii A1, tronsonul Deva-Orăștie. La vest și nord vest se poate este lunca Mureșului, le nord-est este localitatea Uroi și Măgura Uroiului. În fotografii se poate vedea cum activitățile antropice au afectat râului Strei. Atât lunca Uroiului cât și Măgura Uroiului și proximitatea dealului au fost zone intens locuite încă din preistorie, fiind descoperite numeroase situri arheologice.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea pârâul Strei curgea prin două brațe în zona ocupată în prezent de iazuri de excavație sau iazuri piscicole care se uneau înainte de a se vărsa în Mureș. Începând cu secolul al XX-lea râul Strei începe să-și schimbe cursul, dispărându-i brațul vestic. În zona de vărsare a râului Strei în Mureș se observă dispariția unei zone aluvionare, lărgirea și îndreptarea bazinului râului Mureș în această zonă dar și reducerea bazinului atât la dreapta cât și la stânga de gura de vărsare. După 2011 peisajul se observă o altă schimbare de peisaj odată cu apariția autostrăzii._x000D_
Observații: În imagini este surprinsă și Măgura Uroiului. Pe partea de est a movilei au fost descoperite două așezări neolitice aparținând culturilor Turdaș și Petrești. La baza movilei a fost descoperit un val de pământ datând din prima epocă a fierului iar pe terasele I și III a fost descoperită o așezare dacică (La Tène). Zona a fost intens exploatată și de romani. La hotarul cu Rapoltu Mare a fost identificată așezarea rurală Petrae. În zona movilei a mai fost cercetată o villa rustica iar dealul a constituit o zonă de exploatare minieră.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pășune
Hidronim: Râul Mureș;Râul Strei
Geomorfologie: Culoarul Devei
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Vest
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere