sit arheologic | așezare; necropolă
| Alba

ID: 63
Categorie: sit arheologic
UAT: SEBES
Tip UAT: municipiu, altul decat resedinta de judet
Județ: ALBA
Toponim: Dealu Pricop (cf. HTM 1974); Țigănia (cf PDT)
Cod RAN: 1883.02
Datare obiectiv: 6500 î.Hr. - 3900 î.Hr.;3800 î.Hr. - 2200 î.Hr.;1050 î.Hr. - 500 î.Hr.;450 î.Hr. - 275;301 - 600
Descriere: Fotografiile surprind peisajul de la est de orașul Sebeș sau lunca Secașului. În nord și est se observă Dealul Pricopului, subdiviziune a Podișului Secașelor. În centrul imaginilor este surprins pârâul Secaș care udă această zonă de luncă, propice pentru culturile agricole. Paralel cu Secașul trece calea ferată care face legătura între Sebeș și Cut. La sud de calea ferată este drumul E81. Între calea ferată și drumul E81 urma să fie construită autostrada A1, lotul Sebeș-Cunța.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere de la începutul secolului al XX-lea, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth pot fi observate schimbări de peisaj. În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea zona nu era locuită fiind mlăștinoasă și inundată de apa pârâului Secaș. La începutul secolului al XX-lea zona devine locuibilă aici fiind documentat cartierul numit „Țigănie”. Construcția căii ferate și activitățile antropice duc la schimbarea peisajului. Ultima modificare de peisaj este determinată de construcția autostrăzii A1, lotul Sebeș-Cunța.
Observații: Cercetările arheologice care au precedat lucrările de construire a autostrăzii din această zonă au dus la descoperirea sitului arheologic Sebeș-Podul Pricopului. Atât la nord cât și la sud de calea ferată au fost descoperite materiale arheologice datând din neolitic, eneolitic, epoca bronzului, Hallstatt, La Tène, epoca romană timurie (sec II-III p. Chr) și epoca migrațiilor (sec. IV-VI p. Chr).
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Secaș
Geomorfologie: Depresiunea Apoldului (Secasului Mare)
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Bibliografie: Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2011, Institutul Național al Patrimoniu, Bucureşti, 2012, 280-281; Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=1883.02 (accesat la 07.11.2019);
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere