sit arheologic | așezare; necropolă
| Alba

ID: 37
Categorie: sit arheologic
UAT: SIBOT
Tip UAT: comună
Județ: ALBA
Toponim: Țelinele Șibotului (cf. HTM 1974); Hanu Șurianu (cf. HTM 1974); La Sărătură (PDT)
Datare obiectiv: 106 - 275;1101 - 1500
Descriere: Fotografia surprinde un peisaj cu dealulul „Țelinele Șibotului”, pârâul Cugir și zona de luncă dintre localitățile Șibot și Balomiru de Câmp. Pe malul estic al Cugirului se observă o zonă de împrejmuire rectangulară. În zona de luncă de la baza dealului, În Obrej, urma să fie construit tronsonul Orăștie-Sebeș al autostrăzii A1. Cercetările arheologice preventive care au precedat construirea autostrăzii au dus la identificarea unor așezări romane și medievale.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere de la începutul secolului al XX-lea, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth se observă schimbări de peisaj. În secolul al XVIII-lea zona de luncă dintre Balomiru și Șibot cât și malul vestic al Cugirului erau zone mlăștinoase. Zona se schimbă datorită activităților antropice căpătând toponimul „Luncă” până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. La vest, în punctul La Gară, sunt documentate două necropole moderne între secolele XVIII și XIX și care nu mai sunt folosite începând cu secolul al XX-lea. Ultima schimbare majoră de peisaj începe odată cu lucrările de construcție a autostrăzii, începute după anul 2011._x000D_ _x000D_ ,
Observații: Cercetările arheologice preventive din anul 2012 au dus la indentificarea unei așezări romane de tip vicus (kilometrii 9,650-9,910), a unei necropole romane de incinerație (km. 9,920-10,150) cât și o așezare și necropolă medievală (secolele XII-XV). Așezarea romană era formată din edificii rectangulare compartimentate, orientate NNV-SSE, având fundația din prundiș legat cu pământ sau mortar și acoperiș din tegulae și imbrices. Pănă în acest moment au fost documentate 17 clădiri aliniatea de-a lungul unui drum cu orientarea est-vest. Clădirilea aveau mai multe faze de refacere. În cadrul aceleiași așezări au fost descoperite și 15 cuptoare de ars ceramica. Cercetările din necropolă au dus la identificarea a 210 complexe funerare, majoritatea având orientarea NE-SV, cu ardere pe loc. S-au descoperit și morminte cu incintă, trei având o amenajare circulară, unul având o incintă rectangulară și șapte morminte au fost tumulare. În cazul așezării medievale au fost descoperite 56 de locuințe, 4 gropi de provizii, 144 de gropi menajere, 21 de fântâni, 32 de instalaţii de foc şi un drum medieval. În necropolă au fost identificate patru morminte de inhumație.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Locații de extracție a mineralelor
Hidronim: Râul Cugir
Indicativ drum: DN 7
Geomorfologie: Culoarul Vintului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=7829.02%2C+, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=7829.03 (accesate la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere