sit arheologic | așezare; movilă
Ulmu | Călărași

ID: 418
Categorie: sit arheologic
Localitate: Ulmu
SIRUTA: 94615
UAT: ULMU
Tip UAT: comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Cod LMI: CL-I-m-B-14584.01
Cod RAN: 94615.01
Datare obiectiv: 6000 î.Hr. - 3900 î.Hr.;1500 î.Hr. - 1100 î.Hr.;450 î.Hr. - 100;601 - 1100
Descriere: În fotografii este surprins malul estic al Iezerului Mostiștea, cu localitățile Ulmu și Chirnogi. La est de localitate, în terenul arabil, se observă urme liniare, probabil de la fostele canale de irigație, și urme circulare, probabil de la mici movile.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă reducerea suprafeței de locuire a localității Ulmu, în partea de sud-vest, și amenajarea unor bazine piscicole în același loc. Spre nordul localității s-au adăugat construcții până la limita cu satul Chirnogi. Canalele de irigație au fost desființate.
Observații: În această zonă sunt atestate mai multe situri arheologice de tip așezări, în special preistorice (cod RAN 94615.01; 94615.02; 94615.03; 94615.04; 94624.01; 94624.02).
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Zonă urbană discontinuă
Hidronim: Iezerul Mostiștea
Indicativ drum: DJ 304
Geomorfologie: Câmpia Lehliului
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Oltenița - Mostiștea - Chiciu
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere