sit arheologic | așezare; movilă
| Ialomița

ID: 505
Categorie: sit arheologic
UAT: VLADENI
Tip UAT: comună
Județ: IALOMIȚA
Toponim: Blogodeasca
Cod LMI: IL-I-s-B-14071; IL-I-s-B-14069
Datare obiectiv: 6500 î.Hr. - 3900 î.Hr.;3800 î.Hr. - 1100 î.Hr.;1160 î.Hr. - 500 î.Hr.;450 î.Hr. - 1 î.Hr.;901 - 1100;1701 - 1800
Descriere: La nord de localitatea Vlădeni se găsește o movilă de formă ovală, de mari dimensiuni, denumită Movila Blagodeasca pe care e găsește Situl arheologic de la Vlădeni - Popina Blagodeasca. În partea de nord a movilei se găsește o movila mai mică, probabil fiind vorba de un tumul. În fotografiile aeriene se observă cercetările arheologice de pe suprafața movilei. În arătură, la est de movila Blagodeasca se găsește situl arheologic Aşezarea medievală de la Vlădeni - Coasta Belciugului. Pe fotografii aeriene, OFP dar și pe HTM se observă canale de irigație.
Data zborului: 4/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Câmpuri de orez
Hidronim: Râul Ialomița
Geomorfologie: Balta Borcei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Bordușani - Borcea
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere