sit arheologic | așezare; mină; necropolă
Uroi | Hunedoara

ID: 54
Categorie: sit arheologic
Localitate: Uroi
SIRUTA: 87736
UAT: SIMERIA
Tip UAT: oraș
Județ: HUNEDOARA
Toponim: Prundu Luncii (a doua ridicare topografică habsburgică); Locul Boilor (PDT 1:20000); Uroi;
Datare obiectiv: 3800 î.Hr. - 1100 î.Hr.;1150 î.Hr. - 500 î.Hr.;450 î.Hr. - 275;301 - 800;1301 - 1800
Descriere: Fotografiile surprind sapaturile arheologice preventive din lotul Deva-Orăștie al autostrăzii A1. În imagini este surprins peisajul de la sudul localității Uroi cu movila Măgura Uroi, situată la nord, cursul râului Mureș și lunca Mureșului. Atât în zona movile cât și în zona de luncă au fost descoperite urme de locuire începând cu preistoria.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. În secolele al XVIII-lea și până în prima jumătate a secolului al XIX-lea Pădurea Bercu ajungea până aproape de malul râului Mureș. În zona de luncă și stufăriș treceau două drumuri orientate sud-vest, către Deva și sud-est, către Simeria Veche și care se intersectau foarte aproape de zona în care se intersectează acum strada Biscaria și autostrada A1. Drumul spre Simeria Veche a fost desființat în prima jumătate a secolului al XX-lea iar cel spre sud-vest a fost suprapus de strada Biscaria. O ultimă schimbare a peisajul se datorează construirii autostrăzii în zona de luncă, aproape paralel cu râul Mureș.
Observații: În prim plan a fost surprins situl arheologic Uroi-Pod Mureș . A fost descoperit în urma cercetărilor preventive din anul 2011 realizate de Muzeul Național de Istorie a României și continuate, ulterior, de Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. În cadrul sitului au fost cercetate locuințele unei așezări dacice de perioadă La Tène (începând cu 450 î.e.n), locuințele unei așezări romane din secolele II-III e.n, dar și bordeie din perioada migrațiilor (secolele IV-VIII) și din evul mediu timpuriu. A fost descoperit și un mormânt medival de inhumație. Zona este dominată de înălțimea reprezentată de Măgura Uroiului. Movila a fost intens locuită începând cu preistoria, pe partea de est fiind descoperite așezări neolitice aparținând culturilor Turdaș și Petrești. Și în epoca fierului a fost documentată o prezență dacică pe terasa III și la baza terasei I cât și un val de pământ datând din prime epocă a fierului. În epoca romană a fost identificată așezarea Petrae, către hotarul cu Rapoltu Mare dar și o mină romană în zona dealului, o villa rustica și un mormânt roman de incinerație. .
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Mureș
Indicativ drum: DJ 700 A
Geomorfologie: Culoarul Devei
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Vest
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere