sit arheologic | așezare; mină; necropolă
Uroi | Hunedoara

ID: 10
Categorie: sit arheologic
Localitate: Uroi
SIRUTA: 87736
UAT: SIMERIA
Tip UAT: oraș
Județ: HUNEDOARA
Toponim: Prundu Luncii (a doua ridicare topografică habsburgică); Locul Boilor (PDT 1:20000); Uroi;
Datare obiectiv: 3800 î.Hr. - 850 î.Hr.;450 î.Hr. - 275;301 - 700;801 - 1800
Descriere: S-au surprins localitatea Uroi , Măgura Uroi și Austostrada A1, tronsonul Deva-Orăștie, lunca cât și cursul râului Mureș. În fotografia aeriană s-au surprins săpăturile arheologice de salvare de pe linia autostrăzii. În depărtare, la est de movila Măgura Uroiului a fost surprinsăl așezarea fortificată de la Rapoltu-Mare-Măgura Uroiului. Totodată, în fotografie mai sunt suprinse și alte situri și complexe arheologice precum situl de epocă La Tene, romană, epoca migrațiilor și medival de la Pod Mureș.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină, a doua ridicate topografică habsburgică și planurile directoare de tragere cu harta topografică militară 1:25000 din 1974, ortofotoplanurile din 2016 și imaginile satelitare Google Earth se observă micșorarea bazinului Mureșului, dispariția unui braț al râului în partea de sud-est a localității Uroi. De asemenea se observă apariția autostrăzii A1 paralel cu râul Mureș. Nu se mai observă schimbări majore de peisaj, zona de la sud de Mureș fiind un loc de pășune sau pentru culturi agricole din secolul al XVIII-lea și până în prezent.
Observații: În prim plan a fost surprins situl arheologic Uroi-Pod Mureș . A fost descoperit în urma cercetărilor preventive din anul 2011 realizate de Muzeul Național de Istorie a României și continuate, ulterior, de Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. În cadrul sitului au fost cercetate locuințele unei așezări dacice de perioadă La Tène (începând cu 450 î.e.n), locuințele unei așezări romane din secolele II-III e.n, dar și bordeie din perioada migrațiilor (secolele IV-VIII) și din evul mediu timpuriu. A fost descoperit și un mormânt medival de inhumație. Zona este dominată de înălțimea reprezentată de Măgura Uroiului. Movila a fost intens locuită începând cu preistoria, pe partea de est fiind descoperite așezări neolitice aparținând culturilor Turdaș și Petrești. Și în epoca fierului a fost documentată o prezență dacică pe terasa III și la baza terasei I cât și un val de pământ datând din prime epocă a fierului. În epoca romană a fost identificată așezarea Petrae, către hotarul cu Rapoltu Mare dar și o mină romană în zona dealului, o villa rustica și un mormânt roman de incinerație. .
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pășune
Hidronim: Râul Mureș
Indicativ drum: DJ 107 A
Geomorfologie: Culoarul Devei
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Arie protejată: Piemontul Munților Metaliferi - Vințu
Regiune de dezvoltare: Vest
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere