sit arheologic | așezare
Măriuța | Călărași

ID: 87
Categorie: sit arheologic
Localitate: Măriuța
SIRUTA: 101136
UAT: BELCIUGATELE
Tip UAT: comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Toponim: La Movilă și La Movila Mică
Datare obiectiv: 4500 î.Hr. - 3900 î.Hr.;350 - 500
Descriere: La vest de localitatea Măriuța, pe malul stâng al Mostiștei au fost descoperite mai multe urme de locuire. Printre acestea se numără un tell gumelnițean, o așezare și o necropolă gumelnițeană și o așezare de sec. IV d. Hr.
Schimbări de peisaj: Comparând harta Wallachia, cu harta Topografică din 1974, ediția 2 cu Ortofotoplanul 2013-2016 putem observa că a fost distrusă una dintre punțile care făceau legătura între localitate și malul lacului. În schimb, nu sunt vizibile ale schimbări majore de peisaj.
Data zborului: 6/17/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pajiști naturale
Hidronim: Râul Mostiștea
Indicativ drum: DJ 302
Geomorfologie: Cîmpia Movilitei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic