sit arheologic | așezare
| Ialomița

ID: 411
Categorie: sit arheologic
UAT: VLADENI
Tip UAT: comună
Județ: IALOMIȚA
Toponim: Popina Blagodeasca
Cod RAN: 94802.01
Datare obiectiv: 6500 î.Hr. - 3900 î.Hr.;3800 î.Hr. - 1100 î.Hr.;1150 î.Hr. - 500 î.Hr.;450 î.Hr. - 100;901 - 1100;1701 - 1800
Descriere: În fotografii este surprins situl arheologic de la nord de satul Vlădeni, la sud de râul Ialomița și la vest de brațul Borcea, din punctul Popina Blagodeasca. În urma cercetărilor sistematice, au fost descoperite urme de locuire începând din neolitic, până în epocă medievală târzie. Urmele secțiunilor încă sunt vizibile.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă apariția mai multor canale de irigații.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Câmpuri de orez
Geomorfologie: Balta Borcei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Bordușani - Borcea
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere