sit arheologic | așezare
| Hunedoara

ID: 31
Categorie: sit arheologic
UAT: TURDAS
Tip UAT: comună
Județ: HUNEDOARA
Toponim: Sege (PDT)
Cod RAN: 91704.01
Datare obiectiv: 1600 î.Hr. - 1100 î.Hr.;1001 - 1200
Descriere: S-au surprins autostrada A1, tronsonul Deva-Orăștie, râul Mureș, localitatea Bobâlna și Dealul Bobâlna. Fotografiile au surprins săpăturile preventive din situl arheologic de la Pricaz-Valea Siteșului inițiate înainte de începerea lucrărilor de construcție a autostrăzii și care au dus la descoperirea a două așezări, una de epoca bronzului și alta medievală timpurie.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj datorate atât activităților antropice cât și a factorilor naturali. În secolul al XVIII-lea și al XIX-lea malul sudic al Mureșului, la nord-vest de punctul înregistrat, era ocupat de o pădure. Analizând peisajul din acea perioadă cu cel din prezent se observă și o schimbare a cursului râului Mureș, meandrele râului fiind mult mai spre nod, aproape de localitatea Bobâlna. Urmele acestor meandre se văd în sol, zona devenind din a doua jumătate a secolului al XX-lea o luncă aluvionară. O ultimă schimbare de peisaj apare din al doilea deceniu al secolului al XXI-lea odată cu construirea autostrăzii, care afectează și cursul pârâului Sicheș.
Observații: Situl arheologic de la Pricaz - Valea Siteşului se află pe traseul autostrăzii A1, între kilometrii 8,350 și 8,780, între satele Turdaș și Pricaz, pe malul sudic al pârâului Siteș și pe cel sudic al Mureșului. Valea Siteșului este poziționată în Culoarul Orăștiei, o depresiune mărginită de Munții Metaliferi (nord) și Munții Șureanu (sud). Cercetările arheologice din anul 2011 au dus la identificara unei așezări de epoca bronzului târziu formată din locuințe semiîngropate, gropi menajere de provizii și cuptoare dar și o așezare medievală timpurie (secolele XI-XIII) formată din locuințe rectangulare având în interior vetre și cuptoare de pietrar.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Mureș
Geomorfologie: Culoarul Vintului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Arie protejată: Piemontul Munților Metaliferi - Vințu
Regiune de dezvoltare: Vest
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91704.01 (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere