sit arheologic | așezare; groapă rituală
Spini | Hunedoara

ID: 168
Categorie: sit arheologic
Localitate: Spini
SIRUTA: 91722
UAT: TURDAS
Tip UAT: comună
Județ: HUNEDOARA
Datare obiectiv: 6500 î.Hr. - 3900 î.Hr.;3800 î.Hr. - 1500 î.Hr.;450 î.Hr. - 275;1301 - 1800
Descriere: Fotografia surprinde zona de câmpie aluvială situată la sud-vest de localitatea Turdaș, la granița cu localitatea Spini. În imagine se vede atât câmpia situată la nord de râul Mureș, cu urme ce indică faptul că malul nordic al Mureșului a fost o zonă inundată cât și malul sudic. În lunca sudică a Mureșului au fost surprinse săpăturile arheologice de salvare din anul 2011 de la autostrada A1, tronsonul Deva Orăștie, între kilometrii 12,450 și 11,060 și care au dus la descoperirea sitului arheologic de la Turdaș-La Gară dar și calea ferată și gara Turdaș. La sud de calea ferată a fost identificată și așezarea preistorică de la Tudaș.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. În secolul al XVIII-lea și al XIX-lea cursul râului Mureș era mult mai larg, zona reprezentată în prezent de malul nordic al Mureșului aflându-se sub apă. Totodată, hărțile documentează existența unui ostrov care, începând cu primele decenii ale secolului al XX-lea, se unește cu zona de luncă de la nord și duce la micșorarea și regularizarea cursului Mureșului. Calea ferată este construită în decursul primei jumătăți a secolului al XIX-lea fiind paralelă cu un drum atestat încă din secolul al XVIII-lea și care corespundea traseului actualului drum european E68. O ultimă schimbare de peisaj o reprezintă apariția autostrăzii, construită în zona de luncă a Mureșului, la sud.
Observații: Lunca Mureșului a fost intens locuită încă din preistorie. Cercetările arheolgice începute încă din anul 1875 au dus la identificarea etapelor de locuire a zonei. Cele mai timpurii urme arheologice datează din neoliticul timpuriu, cultura Starcevo – Criş, constând din locuințe adâncite. În spatele staţiei de cale ferată, între barieră şi vechiul canton, spre satul Spini au fost identificate și o așezare aparținând culturii Turdaș și care era apărată printr-un sistem de palisade, garduri și turnuri. Așezarea era formată din locuințe adâncite și locuințe de suprafață. În aceeași zonă au fost descoperite și locuințe de suprafață aparținând unei așezări aparținând culturii Petrești. Pe traseul autostrăzii au fost descoperite și gropi rituale dacice datând din a doua epocă a fierului dar și o fântână romană, refolosită în epoca medievală. În dreptul gării Turdaș a fost descoperită și o așezare medievală care păstrează urmele unei fortificații cu val și șanț de apărare.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Mureș
Indicativ drum: DN 7
Geomorfologie: Culoarul Vintului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Vest
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91697.01%2C+, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91697.02+, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91697.07+, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91697.09 (accesat la 08.11.2019); Luca, Sabin Adrian,C ercetările arheologice preventive de la Turdaș-Luncă (jud. Hunedoara). Campania 2011, bibliotheca Brukenthal, LIX, Editura Muzeului Naţional Brukenthal, Sibiu, 2012_x000D_
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere