sit arheologic | așezare fortificată; așezare deschisă
Luncavița | Tulcea

ID: 598
Categorie: sit arheologic
Localitate: Luncavița
SIRUTA: 160699
UAT: LUNCAVIȚA
Tip UAT: Comună
Județ: TULCEA
Toponim: La Milan
Cod LMI: TL-I-s-B-05820; TL-I-m-B-05820.02
Datare obiectiv: 300-600 d. Hr.
Descriere: Fotografia surprinde cetatea și așezarea civilă romano-bizantină de la Luncavița, ambele situate pe un promontoriu stâncos, la aproximativ 2 km nord de localitate. Se pot distinge urmele fortificațiilor și ale edificiilor antice.
Schimbări de peisaj: Comparând Planurile Directoare de tragere, Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu ortofotoplanurile mai recente, se remarcă dispariția Gârlei Ciulinelu și a zonei mlăștinoase de la nord și est de sit.
Tip utilizare teren: Teren agricol
Indicativ drum: E 87; DN 22
Geomorfologie: Balta Isaccei
Regiune istorică/geografică: DOBROGEA
Arie protejată: Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=160699.03; 160699.36
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere