sit arheologic | așezare; drum
Turdaș | Hunedoara

ID: 28
Categorie: sit arheologic
Localitate: Turdaș
SIRUTA: 91697
UAT: TURDAS
Tip UAT: comună
Județ: HUNEDOARA
Toponim: Șesul Lipiteu (cf. PDT 1:20000)
Datare obiectiv: 6500 î.Hr. - 3900 î.Hr.;3800 î.Hr. - 1600 î.Hr.;450 î.Hr. - 275;1300 - 1800
Descriere: S-au surprins Autostrada A1, tronsonul Deva-Orăștie, râul Mureș, calea ferată, stația CFR Turdaș, drumul E69, DJ709G/Strada Principală și localitatea Turdaș. Fotografiile urmăresc săpăturile preventive inițiate înainte de începerea lucrărilor de construcție a autostrăzii în situl arheologic Turdaș din punctele „la Gară” și „în Luncă”, fiind descoperite complexe arheologice începând cu epoca neolitică, epoca bronzului, epoca fierului și evul mediu timpuriu.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. În secolul al XVIII-lea zona de la sud de calea ferată era împădurită, fenomentul defrișărilor și a extinderii zonei de luncă începând cu secolul al XIX-lea. Cursul râului Mureș a suferit schimbări ale cursului în decursul a trei secole trecând prin procese de sistematizare și regularizare. La începutul secolului al XIX-ea este construită calea ferată și drumul care face legătura cu localitatea Turdaș, viitorul drum european E68 sau DN7. În secolul al XIX-lea satul se extinde spre sud, la intersecția mai multor drumuri care merg spre vest, spre Simeria sau spre est, spre Orăștie. În secolul al XX-lea, construcția unor drumuri din pământ și au unor canale de irigație determină schimbări de peisaj și afectează situl. O altă schimbare de peisaj survine după 2011, odată cu apariția autostrăzii. Construirea autostrăzii în această zonă a dus la desființarea unui canal irigabil.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Mureș
Indicativ drum: DN 7
Geomorfologie: Culoarul Vintului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Vest
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91697.01%2C+, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91697.09, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91697.03, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91697.04 (accesate la 08.11.2019); Luca, Sabin Adrian,C ercetările arheologice preventive de la Turdaș-Luncă (jud. Hunedoara). Campania 2011, bibliotheca Brukenthal, LIX, Editura Muzeului Naţional Brukenthal, Sibiu, 2012
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere