sit arheologic | așezare; drum
Spini | Hunedoara

ID: 171
Categorie: sit arheologic
Localitate: Spini
SIRUTA: 91722
UAT: TURDAS
Tip UAT: comună
Județ: HUNEDOARA
Datare obiectiv: 6500 î.Hr. - 3900 î.Hr.;3800 î.Hr. - 1500 î.Hr.;450 î.Hr. - 275;1301 - 1800
Descriere: Fotografiile surprind zona de luncă situată în sudul localității Turdaș. În nord au fost surprinse săpăturile arheologice preventive din anul 2011 care au urmat traseul autostrăzii A1, tronsonul Deva-Orăștie din situl Turdaș La Luncă și La Gară cât și așezarea preistorică de la Turdaș. În zona de sud, spre pădure, au fost identificate urmele unui drum roman folosit și în epoca medivală dar și o așezare rurală datând din perioada romană timpurie. În fotografii se văd atât urmele unor foste ape curgătoare cât și urmele în sol ale unor complexe arheologice.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. În secolul al XVIII-lea zona de la sud de calea ferată și drumul european E68 era împădurită. Defrișarea zonei și extinderea zonei de luncă începe încă din secolul al XIX-lea, odată cu apariția căii ferate. În secolul al XIX-lea apare și canalul surprins în fotografii și care este desființat până în anul 2011. Ultimele schimbări de peisaj sunt legate de construcția autostrăzii.
Observații: Lunca Mureșului a fost intens locuită încă din preistorie. Cercetările arheolgice începute încă din anul 1875 au dus la identificarea etapelor de locuire a zonei. Cele mai timpurii urme arheologice datează din neoliticul timpuriu, cultura Starcevo – Criş, constând din locuințe adâncite. În spatele staţiei de cale ferată, între barieră şi vechiul canton, spre satul Spini au fost identificate și o așezare aparținând culturii Turdaș și care era apărată printr-un sistem de palisade, garduri și turnuri. Așezarea era formată din locuințe adâncite și locuințe de suprafață. În aceeași zonă au fost descoperite și locuințe de suprafață aparținând unei așezări aparținând culturii Petrești. Pe traseul autostrăzii au fost descoperite și gropi rituale dacice datând din a doua epocă a fierului dar și o fântână romană, refolosită în epoca medievală. În dreptul gării Turdaș a fost descoperită și o așezare medievală care păstrează urmele unei fortificații cu val și șanț de apărare.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Șantier de construcții
Hidronim: Râul Mureș
Indicativ drum: DN 7
Geomorfologie: Culoarul Vintului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Vest
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91697.01, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91697.04, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91697.08, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=91697.09 (accesate la 08.11.2019); Luca, Sabin Adrian,C ercetările arheologice preventive de la Turdaș-Luncă (jud. Hunedoara). Campania 2011, bibliotheca Brukenthal, LIX, Editura Muzeului Naţional Brukenthal, Sibiu, 2012
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere