sit arheologic | așezare
| Dâmbovita

ID: 129
Categorie: sit arheologic
UAT: SELARU
Tip UAT: comună
Județ: DÂMBOVITA
Toponim: Valea Dâmbovnicului (hartă habsburgică sec. al XIX-lea);
Cod RAN: 68903.01
Datare obiectiv: 6500 î.Hr. - 3900 î.Hr.
Descriere: Fotografiile surprind localitățile Fierbinți și Șelaru și lunca pârâului Dâmbovnic.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea cu hărțile din secolele al XX-lea și hărțile satelitare din secolul al XXI-lea se pot observa schimbări de peisaj. La finalul secolului al XVIII-lea zona de luncă situată la nord de localitatea Fierbinți era ocupată de o zonă împădurită. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea malul stâng al pârâului Dâmbovnic era parțial inundabil, pâna în apropiere de drumul județean DJ503. Tot în secolul al XIX-lea, Dâmbovnicul curgea prin mai multe brațe care dispar în prima jumătate a secolului următor. În secolul al _x000D_
Observații: Fotografiile surprind situl arheologic de la Fierbinți-Măgura, situat la 0,3 kilometri de satul Fierbinți și 0.25 kilometri vest de drumul comunal care leagă Fierbinți de Șelari. În perimetrul sitului au fost descoperite un tell gumelnițean și o așezare Boian. Tell-ul este marcat pe harta topografică militară din anul 1952.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Dâmbovnic
Indicativ drum: DJ 503
Geomorfologie: Câmpia Gavanu
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=68903.01 (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere, Harta Specht (1791)