sit arheologic | așezare
Cristian | Sibiu

ID: 117
Categorie: sit arheologic
Localitate: Cristian
SIRUTA: 143496
UAT: CRISTIAN
Tip UAT: comună
Județ: SIBIU
Toponim: Distel Scifen-Graben (hărtă habsburgică); Valea Sălcii, Pădurea Pârâul Ursului, Pădurea Rezului, Hula Strâmtă, Hula Largă, (PDT); Vârful Mesteacănului, Valea Sălciei, Pădurea Rățu (HTM)
Cod RAN: 143496.06
Datare obiectiv: 6500 î.Hr. - 5500 î.Hr.;2200 î.Hr. - 1500 î.Hr.
Descriere: Fotografia surprinde peisajul de la nord de localitatea Cristian cu Valea Sălciei, localitatea Rusciori și Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie din Cristian.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile istorice din secolele al XIX-lea, al XX-lea și al XXI-lea se pot observa schimbări de peisaj datorate factorilor antropici. Activitățile agricole cât și lucrările pentru construire a unui drum sau pentru conducte au dus la nivelarea și terasarea unor dealuri cât și la defrișarea unor suprafețe împădurite ce au fost înlocuite cu pomi fructiferi sau alte culturi agricole. O altă schimbare majoră de peisaj este determinată de construirea autostrăzii în zona de vale. Autostrada a dus la dispariția unui drum vechi de pământ carea făcea legătura între Rusciori și Cristian.
Observații: Cercetările arheologice preventive realizate în anul 2011, înainte de începerea lucrărilor de construcție a autostrăzii, au dus la identificarea sitului II, așezarea pluristratificată de la Cristian, între kilometri 76,160 și 76,350 ai autostrăzii A1. Au fost descoperite două locuințe și un cuptor aparținând culturii Basarabi din prima epocă a fierului (secolele VIII-VII a. Chr) și a unei amenajări piscicole romane integrate într-un sistem complex de iazuri.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pădure de foioase
Hidronim: Râul Valea Sălciei
Geomorfologie: Depresiunea Sibiului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=143496.06 (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere