sit arheologic | așezare
Cristian | Sibiu

ID: 116
Categorie: sit arheologic
Localitate: Cristian
SIRUTA: 143496
UAT: CRISTIAN
Tip UAT: comună
Județ: SIBIU
Toponim: Distel Scifen-Graben (hărtă habsburgică); Câmpule Hulei, Valea Mărului (PDT); Valea Sălciei (HTM); Valea Sălciei; Grădina de Iepuri, După Iepuri (Planul Urbanistic General 2014)
Cod RAN: 143496.07
Datare obiectiv: 5500 î.Hr. - 4500 î.Hr.;1600 î.Hr. - 1100 î.Hr.
Descriere: Fotografiile surprind jumătate din localitatea Cristian, situată pe malul nordic al râului Cibin și peisajul înconjurător. La vest se observă lunca Cibinului, Valea Mărului și dealul Feleng de Jos. La nord se vede Dealul Mare și Valea Sălcii. Imaginile surprind clădirile situate în zona fostei cetăți medivale. Cetatea medivală a fost construită pe malul drept al râului Cibin, punctul central fiind reprezentat de Biserica Evanghelică Fortificată. Pe hartă se observă cum turnul octogonal al bazilicii domină peisajul urban. Străzile sunt dispuse dinspre biserică spre exteriorul satului, putând fi identificate două artere principale care se intersectează și care au orientare nord-sud și est vest.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile istorice din secolele al XIX-lea, al XX-lea și al XXI-lea se poate observa evoluția orașului de-a lungul timpului. O primă schimbare de peisaj o reprezintă peisajul de la nord de localitate. În secolul al XIX-lea dar și la începutul secolului al XX-lea la nord de Cristian, între Cristian și Valea Sălcii era un deal înalt de 469 m, zona fiind și în prezent identificat ca Dealu Mare. Lucrările agricole cât și construirea rezervorului de apă au dus la terasarea delului și eliberarea accesului spre valea situată la nord. Următoarea etapă de extindere a localității spre nord o reprezintă construirea clădirilor Insitutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie. Ultima schimbare de peisaj este determinată de construirea autostrăzii A1, Orăștie-Sibiu.
Observații: Lucrările de construcție a autostrăzii au determinat inițierea unor cercetări arheologice preventive pe traseul autostrăzii. Săpăturile arheologice au dus la identificarea a două situri: situl II și situl III de la cristian. Situl II constă în două așezări deschise, o așezare aparținând culturii Basarabi din secolele VIII-VII a. Chr costând în două locuințe și cuptoare și o amenajare piscicolă romană.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Zonă urbană discontinuă
Hidronim: Râul Cibin
Indicativ drum: DN 1-7
Geomorfologie: Depresiunea Sibiului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=143496.07 (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere