sit arheologic | așezare
Cristian | Sibiu

ID: 115
Categorie: sit arheologic
Localitate: Cristian
SIRUTA: 143496
UAT: CRISTIAN
Tip UAT: comună
Județ: SIBIU
Toponim: Hula Largă, Dealul Calerberg (PDT); Vălea Săciei, Calea Vacilor, Dealul Feleng de Jos (Planul Urbanistic General 2014);
Descriere: Fotografiile surprind o vale situată la nord-vest de localitatea Cristian, o arteră principală din nordul localității și stația de pompare.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile istorice din secolele al XIX-lea, al XX-lea și al XXI-lea se poate observa evoluția orașului de-a lungul timpului. O primă schimbare de peisaj o reprezintă peisajul de la nord de localitate. În secolul al XIX-lea dar și la începutul secolului al XX-lea la nord de Cristian, între Cristian și Valea Sălcii era un deal înalt de 469 m, zona fiind și în prezent identificat ca Dealu Mare. Lucrările agricole cât și construirea rezervorului de apă au dus la terasarea delului și eliberarea accesului spre valea situată la nord. O altă schimbare de peisaj care apare la începutul secolului al XXI-lea este reprezentată de construirea autostrăzii.
Observații: Cercetările arheologice preventive realizate în anul 2011, înainte de începerea lucrărilor de construcție a autostrăzii, au dus la identificarea sitului III, așezarea pluristratificată de la Cristian. Săpăturile arheologice au dus la descoperirea a două așezări preistorice fortificate. Astfel a fost cercetată o așezare neolitică aparținând culturii Starčevo-Criş faza III, o aşezare înconjurată cu palisade, porţi, turnuri în care locuinţele sunt adâncite şi semiadâncite. A doua așezare din punct de vedere cronologic cercetată aparține culturii Nouă din epoca bronzului târziu. Această așezare era formată din locuințe de suprafață protejate de un val de pământ cu miez de piatră.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Cibin
Indicativ drum: DN 1-7
Geomorfologie: Depresiunea Sibiului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere