sit arheologic | așezare
Cristian | Sibiu

ID: 114
Categorie: sit arheologic
Localitate: Cristian
SIRUTA: 143496
UAT: CRISTIAN
Tip UAT: comună
Județ: SIBIU
Toponim: Între Șanț, Dealul Boilor, Dealul Calerberg, Hula Largă (PDT); Valea Sălciei, Calea Vacilor, Dealul Feleng de Jos (Planul Urbanistic General 2014);
Cod RAN: 143496.07
Datare obiectiv: 5500 î.Hr. - 4500 î.Hr.;1600 î.Hr. - 1100 î.Hr.
Descriere: Fotografiile surprind zona de luncă situată la periferia de vest a localității Cristian. Spre nord se vede Dealul Sec și Valea Săcliei. Zborul urmărește traseul viitoarei autostrăzi A1, lotul 4, Orăștie Sibiu, drum ce urma să fie construit în această zonă.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile istorice din secolele al XIX-lea, al XX-lea și al XXI-lea se pot observa schimbări de peisaj datorate atât factorilor antropici cât și factorilor naturali. În secolul al XIX-lea teritoriul reprezentat acum de lunca Cibinului era o zonă inundată. Regularizarea și micșorarea bazinului râului Cibin a început în secolul al XX-lea. Acest lucru a determinat și extinderea suprafeței ocupate de spațiul urban spre est și nord-est. În secolul al XXI-lea are loc o altă schimbare de peisaj prin construirea autostrăzii A1 care parcurge lunca Cibinului mergând spre Valea Sălcii pâna la Centura Sibiului.
Observații: Cercetările arheologice preventive realizate în anul 2011, înainte de începerea lucrărilor de construcție a autostrăzii, au dus la identificarea sitului III, așezarea pluristratificată de la Cristian. Săpăturile arheologice au dus la descoperirea a două așezări preistorice fortificate. Astfel a fost cercetată o așezare neolitică aparținând culturii Starčevo-Criş faza III, o aşezare înconjurată cu palisade, porţi, turnuri în care locuinţele sunt adâncite şi semiadâncite. A doua așezare din punct de vedere cronologic cercetată aparține culturii Nouă din epoca bronzului târziu. Această așezare era formată din locuințe de suprafață protejate de un val de pământ cu miez de piatră.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Rețelele rutiere și feroviare și terenurile asociate
Indicativ drum: DN 1-7
Geomorfologie: Depresiunea Sibiului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=143496.07 (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere