sit arheologic | așezare
Cristian | Sibiu

ID: 107
Categorie: sit arheologic
Localitate: Cristian
SIRUTA: 143496
UAT: CRISTIAN
Tip UAT: comună
Județ: SIBIU
Toponim: Hula Largă, Dealul Caleberg, Între Șanț (PDT); Calea Vacilor, Dealul Feleng de Jos (Planul Urbanistic General 2014);
Cod RAN: 143496.07
Datare obiectiv: 5500 î.Hr. - 4500 î.Hr.;1600 î.Hr. - 1100 î.Hr.
Descriere: Fotografia urmărește traseul lotului 4 al autostrăzii A1, Orăștie-Sibiu, surprinzând limita de nord-vest a localității Cristian între un deal terasat și lunca Cibinului. Spre est se observă zona rezidențială a localității Cristian și drumuril DN1/DN7 și E68/E81.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile istorice din secolele al XIX-lea, al XX-lea și al XXI-lea se pot observa schimbări de peisaj datorate atât factorilor antropici cât și factorilor naturali. În secolul al XIX-lea teritoriul reprezentat acum de lunca Cibinului era o zonă inundată. Regularizarea și micșorarea bazinului râului Cibin a început în secolul al XX-lea. Acest lucru a determinat și extinderea suprafeței ocupate de spațiul urban spre est și nord-est. În secolul al XXI-lea are loc o altă schimbare de peisaj prin construirea autostrăzii A1 care parcurge lunca Cibinului mergând spre Valea Sălcii pâna la Centura Sibiului.
Observații: Cercetările arheologice preventive realizate în anul 2011, înainte de începerea lucrărilor de construcție a autostrăzii, au dus la identificarea sitului III, așezarea pluristratificată de la Cristian. Săpăturile arheologice au dus la descoperirea a două așezări preistorice fortificate. Astfel a fost cercetată o așezare neolitică aparținând culturii Starčevo-Criş faza III, o aşezare înconjurată cu palisade, porţi, turnuri în care locuinţele sunt adâncite şi semiadâncite. A doua așezare din punct de vedere cronologic cercetată aparține culturii Nouă din epoca bronzului târziu. Această așezare era formată din locuințe de suprafață protejate de un val de pământ cu miez de piatră.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Cibin
Geomorfologie: Depresiunea Sibiului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=143496.07 (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere