sit arheologic | așezare
Cristian | Sibiu

ID: 106
Categorie: sit arheologic
Localitate: Cristian
SIRUTA: 143496
UAT: CRISTIAN
Tip UAT: comună
Județ: SIBIU
Toponim: Distel Scifen-Graben (hărtă habsburgică); Valea Sălcii, Pădurea Pârâul Ursului, Pădurea Rezului, Hula Strâmtă, Hula Largă, (PDT); Vârful Mesteacănului, Valea Sălciei, Pădurea Rățu (HTM)
Cod RAN: 143496.06
Datare obiectiv: 6500 î.Hr. - 5500 î.Hr.;2200 î.Hr. - 1500 î.Hr.
Descriere: Fotografia surprinde limita de nord-vest a localității Cristian. Fotografia este făcută dinspre Dealul Mesteacănului și surprinde Valea Salciei, o zonă de luncă formată de râul omonim și pădurea Răutu. Spre sud se observă zona industrială și rezidențială a satului Cristian. Se distinge turnul octogonal al Bisericii Evanghelice Fortificate din Cristian. Dealurile din împrejurimile localității Cristian sunt intens cultivate cu pomi fructiferi. Fotografia se concentrează pe Valea Salciei loc unde urma să fie construit lotul patru al autostrăzii A1, Orăștie-Sibiu.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile istorice din secolele al XIX-lea, al XX-lea și al XXI-lea se pot observa schimbări de peisaj datorate atât factorilor antropici cât și factorilor naturali. În primul rând se observă extinderea suprafeței de luncă cât și a zonei de prin defrișarea zonei de sud a Pădurii Răutu, proces care începe din secolul al XX-lea. Este defrișată și zona de sud a Dealului Mesteacănului suprafața împădurită fiiind înlocuită de o zonă pomicolă. Construcția autostrăzii duce și la dispariția unui drum de pământ care lega localitatea Cristian de Rusciori.
Observații: Cercetările arheologice preventive realizate în anul 2011, înainte de începerea lucrărilor de construcție a autostrăzii, au dus la identificarea sitului II, așezarea pluristratificată de la Cristian, între kilometri 76,160 și 76,350 ai autostrăzii A1. Au fost descoperite două locuințe și un cuptor aparținând culturii Basarabi din prima epocă a fierului (secolele VIII-VII a. Chr) și a unei amenajări piscicole romane integrate într-un sistem complex de iazuri.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pășune
Geomorfologie: Depresiunea Sibiului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=143496.06 (accesat la 08.11.2019)
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere