sit arheologic | așezare
| Constanța

ID: 397
Categorie: sit arheologic
UAT: CERNAVODA
Tip UAT: oraș
Județ: CONSTANȚA
Cod RAN: 60785.06
Datare obiectiv: 1601 - 1800
Descriere: Este surprins podul peste Dunăre de la Cernavodă și zona de intersecție dintre fluviu și canalul Dunăre-Marea Neagră. La sud de acesta, pe dealul Vifor, se afla în construcție autostrada A2. În apropierea fermei și „uzinei de apă”, este atestată o așezare medievală.
Schimbări de peisaj: În momentul realizării fotografiei, autostrada A2 nu era finalizată. Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă dispariția cramei de pe terasele dealul Vifor, pentru construcția autostrăzii, și extinderea „uzinei de apă”.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Rețelele rutiere și feroviare și terenurile asociate
Hidronim: Fluviul Dunărea
Indicativ drum: DJ 223
Geomorfologie: Podisul Cernavodei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Arie protejată: Canaralele Dunării
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere