sit arheologic | așezare
| Constanța

ID: 389
Categorie: sit arheologic
UAT: CERNAVODA
Tip UAT: oraș
Județ: CONSTANȚA
Cod RAN: 60785.30
Datare obiectiv: 450 î.Hr. - 100 î.Hr.
Descriere: Este surprinsă așezarea getică aflată pe muchia de sud a fostei văii Carasu, actualul canal Dunăre-Marea Neagră, pe botul dealului Aleca, în fața barajului canalului de irigații. La nord se află localitatea Ștefan cel Mare.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă apariția unor construcții pe malul canalului, și dispariția canalelor de irigație.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pădure de foioase
Hidronim: Canalul Dunăre-Marea Neagră
Geomorfologie: Podisul Cernavodei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere