sit arheologic | așezare
| Călărași

ID: 420
Categorie: sit arheologic
UAT: MÂNASTIREA
Tip UAT: comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Toponim: Piscul Coconi; Căldarea
Cod LMI: CL-I-s-B-14543
Cod RAN: 104207.01
Datare obiectiv: 4000 î.Hr. - 3500 î.Hr.;1150 î.Hr. - 500 î.Hr.;450 î.Hr. - 100;1501 - 1600
Descriere: În fotografii este vizibilă peninsula de la nord-est de satul Coconi. În punctul Piscul Coconi a fost identificat un sit arheologic de tip așezare și necropolă, cu multiple straturi de cultură, datate din eneolitic până în epocă medievală. La nord de acest sit, în punctul Căldarea, se află urmele unui sat medieval fortificat. La sud-vest de Coconi se disting comuna Mănăstirea și privalul Scoiceni.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă desființarea canalelor de irigații.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Podgorie
Hidronim: Iezerul Mostiștea
Geomorfologie: Câmpul Nana
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Oltenița - Mostiștea - Chiciu
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere