sit arheologic | așezare
| Călărași

ID: 218
Categorie: sit arheologic
UAT: MÂNASTIREA
Tip UAT: comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Cod RAN: 104207.03
Datare obiectiv: 1301 - 1500
Descriere: Fotografiile redau un peisaj cu o faleză localizată pe malul lacului Mostiștea, în dreptul localității Coconi. În toate fotografiile se observă urme liniare care reprezintă elemente de fortificație (șanțurile de apărare) ale unui sat medieval recunoscut drept unul dintre cele mai importante situri arheologice din zonă.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anii 2013-2016 și imaginile satelitare Google Earth se pot observa schimbări de peisaj. Faleza a trecut printr-un proces de eroziune în ultimele decenii, care a determinat retragerea acestea față de felul în care apare pe vechițe hărți.
Observații: Situl a fost distrus în bună parte prin eroziunea provocate de apele lacului Mostiştea.
Data zborului: 4/28/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Suprafață umedă
Hidronim: Râul Mostiștea
Geomorfologie: Câmpia Lehliului
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Oltenița - Mostiștea - Chiciu
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere