sit arheologic | așezare
Bucșani | Giurgiu

ID: 205
Categorie: sit arheologic
Localitate: Bucșani
SIRUTA: 101387
UAT: BUCSANI
Tip UAT: comună
Județ: GIURGIU
Toponim: Crucea lui Ghiță Păun (HTM)
Datare obiectiv: 4500 î.Hr. - 3900 î.Hr.;3800 î.Hr. - 3200 î.Hr.;1150 î.Hr. - 500 î.Hr.;1701 - 1800
Descriere: Fotografia oferă o vedere de ansamblu cu sudul localității Bucșani. Imaginea surprinde planul satului Bucșani, un sat linear care se întindea de-a lungul drumului național DN61 și cadrul natural în care s-a dezvoltat. La sud-vest, pe malul stâng al râului Neajlov s-a surprins și situl arheologic de la Bucșani-Tanti Puica și tell-ul gumelnițean din punctul Bucșani-La Pod.
Schimbări de peisaj: Comparând hărțile din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea cu hărțile din secolele al XX-lea și hărțile satelitare din secolul al XXI-lea se pot observa schimbări de peisaj. În secolul al XVIII-lea teritoriul ocupat în prezent de sudul satului și de lunca de pe malul vestic al Neajlovului era inundat, bazinul râului micșorându-se în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În harta din anul 1857 sunt documentate și două movile, una dina acestea, tell-ul din punctul La Pod, fiind localizată aproape de intersecția drumurilor național DN61 și comunal 412C. Tell-ul apare și pe planul director de tragere din anul 1952. O schimbare de peisaj este și construirea CAP-ului în punctul Crucea lui Ghiță Păun în a doua jumătate a secolului al XX-lea.
Observații: În sudul localității Bucșani au fost descoperite două situri arheologice situate pe malul stâng al Neajlovului. La 150 de metri vest de intrarea sudică în satul Bucşani, în luncă, a fost descoperită o așezare gumelnițeană. La 250 metri sud este și tell-ul, marcat și pe hărțile istorice din secolul al XVIII-lea și în planurile directoare de tragere din secolul al XX-lea. În așezarea gumelnițeană de tip tell au fost descoperită o așezare eneolitică aparținând culturii Gumelnița dar și locuiri din epoca bronzului (cultura Cernavodă III), Hallstatt și locuire modernă din secolul al XVIII-lea.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Zonă urbană discontinuă
Hidronim: Râul Neajlov
Indicativ drum: DN 61
Geomorfologie: Câmpia Gavanu
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=101387.06, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=101387.01 (accesate la 08.11.2019);_x000D_
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere, Harta Specht (1791)