sit arheologic | așezare; așezare fortificată; necropolă
| Hunedoara

ID: 18
Categorie: sit arheologic
UAT: SIMERIA
Tip UAT: oraș
Județ: HUNEDOARA
Toponim: Uroi; Măgura Uroiului;
Datare obiectiv: 6500 î.Hr. - 3900 î.Hr.;3800 î.Hr. - 850 î.Hr.;450 î.Hr. - 275;301 - 700;801 - 1800
Descriere: Fotografiile surprind peisajul din nord-estul orașului Simeria cu lunca Mureșului, cursul râului Mureș, dealul Măgura Uroi și localitatea Uroi, situată la vest de movilă. Zborul urmărește traseul autostrăzii A1, tronsonul Deva-Orăștie. Atât lunca Mureșului cât și Măgura Uroi au constituit zone intens populate încă din preistorie.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth nu se observă schimbări majore de peisaj. Zona a reprezentat spațiu pentru pășunat și pentru exploatarea culturilor agricole din secolul al XVIII-lea și până în prezent. Schimbări se pot observa în ceea ce privește bazinul Mureșului. Schimbări de peisaj apar după 2011 când începe construirea autostrăzii cât și a unui iaz de excavație situat mai la sud, care nu este surprins însă în fotografiile aeriene.
Observații: Măgura Uroiului a constituit o zonă intens locuită încă din preistorie. Dominând întregul peisaj, a reprezentat un loc prielnic pentru construirea unei așezări. Pe partea de est a movilei au fost descoperite două așezări neolitice aparținând culturilor Turdaș și Petrești. La baza movilei a fost descoperit un val de pământ datând din prima epocă a fierului iar pe terasele I și III a fost descoperită o așezare dacică (La Tène). Zona a fost intens exploatată și de romani. La hotarul cu Rapoltu Mare a fost identificată așezarea rurală Petrae. În zona movilei a mai fost cercetată o villa rustica iar dealul a constituit o zonă de exploatare minieră.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pășune
Hidronim: Râul Mureș
Indicativ drum: DJ 107 A
Geomorfologie: Culoarul Devei
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Arie protejată: Piemontul Munților Metaliferi - Vințu
Regiune de dezvoltare: Vest
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere