sit arheologic | așezare
| Alba

ID: 69
Categorie: sit arheologic
UAT: SEBES
Tip UAT: municipiu, altul decat resedinta de judet
Județ: ALBA
Toponim: Valea Caselor (HTM 1974); Fântâna Lupului (HTM 1974); Lunca Secașului (HTM 1974); Vale Kaizelor, Brunn (harta josefină);
Datare obiectiv: 6500 î.Hr. - 3900 î.Hr.;3800 î.Hr. - 2200 î.Hr.;701 î.Hr. - 800 î.Hr.;106 - 275;1301 - 1800
Descriere: Fotografiile surprind peisajul de la nord de localitatea Rahău, cu domeniul Halewood, dealul Gherghelău Mare, granița dintre localitatea Cut și Sebeș, lunca Secașului și Valea Caselor. Zona este aproape complet antropizată, dealul fiind terasat și cultivat cu viță de vie iar la baza dealului sunt drumuri, calea ferată și terenuri agricole. Zborul urmărește traseul viitoarei autostrăzi A1, lotul Sebeș-Cunța care urma să fie construită în această zonă._x000D_
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere de la începutul secolului al XX-lea, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Earth pot fi observate schimbări de peisaj. În secolul al XVIII-lea și al XIX-lea zona de la baza dealului era inundată de apele pârâului Secaș. Lucrările de sistematizare ale cursului pârâului Secaș de la începutul secolului al XX-lea duc la transformarea zonei într-o luncă aluvială. Tot în această perioadă este construită și calea ferată. Lucrările de extindere a peisajului antropic continuă și în a doua jumătate a secolului al XX-lea prin contruirea unor vaduri și canale de irigații ce dispar la începutul secolului al XX-lea. _x000D_
Observații: La 1 kilometru nord-vest de halta CFR, între drumul național DN1 și calea ferată a fost identificat situl arheologic de la Rahău-Dealul Șipotelor, un sit arheologic pluristrafificat constând dintr-o așezare neolotic aparținând culturii Turdaș, o așezare eneolitică aparținând culturii Petrești, o așezare de epoca bronzului din cultura Coțofeni și o așezare din Hallstatt-ul mijlociu, aparținând culturii Basarabi. Tot spre nord-vest, în punctul Valea Caselor, pe traseul autostrăzii A1 (km. 35,150-36,500) a fost identificată o așezare romană (secolele II-III) și siliștea localității medievale Rahău.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Râul Secaș;Pârâul Netotului;Pârâul Caselor
Indicativ drum: DN 1-7
Geomorfologie: Depresiunea Apoldului (Secasului Mare)
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere