sit arheologic | așezare
| Alba

ID: 61
Categorie: sit arheologic
UAT: SEBES
Tip UAT: municipiu, altul decat resedinta de judet
Județ: ALBA
Toponim: Rosen Feld (cf. PDT);
Cod RAN: 1883.01
Datare obiectiv: 3500 î.Hr. - 2200 î.Hr.
Descriere: Fotografiile surprind peisajul de la est de localitatea Lancrăm, Râpa Roșie și pârâul Secaș. Zona este joasă, de luncă, fiind străbătută de pârâurile Sebeș și Secaș în înconjurată de unități înalte de relief, precum Podișul Secașelor și Munții Sebeșului. În zona Râpa Roșie a fost descoperită o așezare de epoca bronzului timpuriu (cultura Coțofenești).
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere de la începutul secolului al XX-lea, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anul 2016 și imaginile satelitare Google Eart nu se observă schimbări majore de peisaj. În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea în zona movilei surprinsă în centrul fotografiilor era o intersecția a mai multor drumuri de țară care duceau spre Alba Iulia. _x000D_ Î
Observații: La Râpa Roșie a fost descoperită o așezare de epoca bronzului timpuriu, aparținând culturii Coțofeni.
Data zborului: 9/9/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Geomorfologie: Depresiunea Apoldului (Secasului Mare)
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Arie protejată: Podișul Secașelor
Regiune de dezvoltare: Centru
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=1883.01 (accesat la 07.11.2019);
Sursă cartografică: Prima Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere