peisaj | viță de vie
| Ilfov

ID: 534
Categorie: peisaj
UAT: POPESTI LEORDENI
Tip UAT: oraș
Județ: ILFOV
Descriere: La vest de Valea Câlnăului și a localității Orăști se află o livadă de pomi fructiferi.
Schimbări de peisaj: În urma analizării imaginilor satelitare realizate după anul 2012 se observă apariția unor magazii pe partea opusă livezii, pe drumul DN4, a unor depozite.
Data zborului: 4/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pomi fructiferi și plantație de arbuști
Hidronim: Râul Câlnău
Indicativ drum: DN 4
Geomorfologie: Câmpia Cîlnaului
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere