peisaj | vale; terasă
| Constanța

ID: 406
Categorie: peisaj
UAT: TOPALU
Tip UAT: comună
Județ: CONSTANȚA
Descriere: Este surprinsă zona cultivată de la sud de valea Alvănești, din dreptul ostrovului Ruptura, pe malul estic al Dunării. Câmpul este traversat de drumul județean 223, care face legătura între localitățile Capidava și Topalu. La vest de acest drum sunt vizibile în sol urme șerpuite închise la culoare, probabil de la vechi meandre.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă dispariția sistemului de irigații de la vest de drumul județean. Valea Alvănești este secată permanent.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Hidronim: Fluviul Dunărea
Geomorfologie: Podisul Cernavodei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Arie protejată: Canaralele Dunării
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere