peisaj | vale; deal
| Constanța

ID: 404
Categorie: peisaj
UAT: SEIMENI
Tip UAT: comună
Județ: CONSTANȚA
Descriere: În planul apropiat este surprinsă valea Zavalului, traversând o porțiune înaltă de teren de pe malul estic al Dunării, în dreptul ostrovului Măndala. În planul îndepărtat se distinge localitatea Băltăgești.
Schimbări de peisaj: Comparând Harta Topografică 1974 a DTM, ediția 2, cu Ortofotoplanul 2013-2016, se remarcă dispariția sistemului de irigații. Valea Zavalului pare a fi secată, dar meandrele încă sunt vizibile.
Data zborului: 5/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pășune
Geomorfologie: Podisul Cernavodei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Arie protejată: Allah Bair - Capidava
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere