peisaj; sit arheologic | terasă; așezare; tell
Sultana | Călărași

ID: 219
Localitate: Sultana
SIRUTA: 104216
UAT: MÂNASTIREA
Tip UAT: comună
Județ: CĂLĂRAȘI
Toponim: Malu Roșu
Cod RAN: 104216.03
Datare obiectiv: 5500 î. Hr. - 2300/2200 î. Hr.; 1150 î. Hr. - 450 î. Hr.
Descriere: Fotografia surprinde o imagine panoramică asupra terasei localizată în partea de sud-est a iezerului Mostiștea și la nord de localitatea Sultana. În mijlocul imagini este surprins și situl arheologic Malu Roșu, unde a existat o așezare neolitică de tip tell, azi puternic erodată de apele râului Mostiștea.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anii 2013-2016 și imaginile satelitare Google Earth se observă schimbări de peisa ce constau în lărgirea cursului Mostiștea și erodările malurilor înalte, ca urmare a creării sistemului de irigații de pe Valea Mostiștei.
Observații: Situl a fost distrus în bună parte prin eroziunea provocate de apele lacului Mostiştea.
Data zborului: 4/28/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Suprafață umedă
Hidronim: Râul Mostiștea
Indicativ drum: DJ 303
Geomorfologie: Câmpia Mostiștei
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Oltenița - Mostiștea - Chiciu
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Bibliografie: Repertoriul Arheologic Național (http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=104216.03, accesat la data de 23.06.2020)
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere